Avui esquimotatge!

Avui esquimotatge!

L’esquimotatge és la tècnica que permet de recuperar la posició de navegació després d’una bolcada, consistent a provocar una rotació de l’embarcació a l’entorn de l’eix longitudinal, amb l’ajut de la pala o de les mans. És una tècnica que en aigües braves cal aprendre quan més aviat millor. Primer s’aprèn a fer en aigua…