Campeonato d’Euskadi i Gipuzkoa 2023

Campeonato d’Euskadi i Gipuzkoa

Organizadores: Antolaizailea, RCNSS
Fechas: 1 de julio 2023
Horario: de 12:00 a 16:00 aproximadamente
Inscriptions: They can be done on site, on the roll

Más información:
 973 621 457
 e-mail: esports@sort.cat